BẢNG GIÁ XE

Bảng giá xe dưới đây là Giá Bán Lẻ Đề Xuất (GBLDX) Honda BRIO, Honda CITY, Honda CIVIC, Honda HR-V, Honda CR-V, Honda ACCORD đã bao gồm thuế (VAT). Và tổng các khoản phí khi đăng kí xe để lăn bánh. Giá trên chưa trừ các chi phí khuyến mãi kèm theo của các chương trình trong tháng. Vui lòng liên hệ trực tiếp hotline 0343437744 (Mr Thiện) để nhận được thông tin chi tiết hơn.

Honda BRIO G

Giá xe niêm yết (VNĐ): 418.000.000đ
Thuế trước bạ: 41.800.000đ
Phí đăng ký biển số: 1.000.000đ
Bảo hiểm thân xe (01 năm ): 6.270.000đ
Phí đường bộ (01 năm): 1.560.000đ
Phí đăng kiểm (01 năm): 340.000đ
Bảo hiểm dân sự (01 năm): 531.000đ
Phí đăng ký hồ sơ xe: 2.000.000đ
Tổng dự toán : 471.501.000 VNĐ

Honda BRIO RS

Giá xe niêm yết (VNĐ): 448.000.000đ
Thuế trước bạ: 44.800.000đ
Phí đăng ký biển số: 1.000.000đ
Bảo hiểm thân xe (01 năm ): 6.720.000đ
Phí đường bộ (01 năm): 1.560.000đ
Phí đăng kiểm (01 năm): 340.000đ
Bảo hiểm dân sự (01 năm): 531.000đ
Phí đăng ký hồ sơ xe: 2.000.000đ
Tổng dự toán : 504.951.000 VNĐ

Honda BRIO RS OPT1

Giá xe niêm yết (VNĐ): 452.000.000đ
Thuế trước bạ: 45.200.000đ
Phí đăng ký biển số: 1.000.000đ
Bảo hiểm thân xe (01 năm ): 6.780.000đ
Phí đường bộ (01 năm): 1.560.000đ
Phí đăng kiểm (01 năm): 340.000đ
Bảo hiểm dân sự (01 năm): 531.000đ
Phí đăng ký hồ sơ xe: 2.000.000đ
Tổng dự toán : 509.411.000 VNĐ

 

Honda CITY L

Giá xe niêm yết (VNĐ): 574.000.000đ
Thuế trước bạ (5%): 57.400.000đ
Phí đăng ký biển số: 1.000.000đ
Bảo hiểm thân xe (01 năm ): 8.610.000đ
Phí đường bộ (01 năm): 1.560.000đ
Phí đăng kiểm (01 năm): 340.000đ
Bảo hiểm dân sự (01 năm): 531.000đ
Phí đăng ký hồ sơ xe: 2.000.000đ
Tổng dự toán : 645.441.000 VNĐ

 

Honda CITY RS

Giá xe niêm yết (VNĐ): 604.000.000đ
Thuế trước bạ (5%): 60.400.000đ
Phí đăng ký biển số: 1.000.000đ
Bảo hiểm thân xe (01 năm ): 9.060.000đ
Phí đường bộ (01 năm): 1.560.000đ
Phí đăng kiểm (01 năm): 340.000đ
Bảo hiểm dân sự (01 năm): 531.000đ
Phí đăng ký hồ sơ xe: 2.000.000đ
Tổng dự toán : 678.891.000 VNĐ

 

Honda CITY G

Giá xe niêm yết (VNĐ): 529.000.000đ
Thuế trước bạ (5%): 52.900.000đ
Phí đăng ký biển số: 1.000.000đ
Bảo hiểm thân xe (01 năm ): 7.935.000đ
Phí đường bộ (01 năm): 1.560.000đ
Phí đăng kiểm (01 năm): 340.000đ
Bảo hiểm dân sự (01 năm): 531.000đ
Phí đăng ký hồ sơ xe: 2.000.000đ
Tổng dự toán : 595.266.000 VNĐ

 

Honda CIVIC E

Giá xe niêm yết (VNĐ): 729.000.000đ
Thuế trước bạ: 72.900.000đ
Phí đăng ký biển số: 1.000.000đ
Bảo hiểm thân xe (01 năm ): 11.226.6.000đ
Phí đường bộ (01 năm): 1.560.000đ
Phí đăng kiểm (01 năm): 340.000đ
Bảo hiểm dân sự (01 năm): 531.000đ
Phí đăng ký hồ sơ xe: 2.000.000đ
Tổng dự toán : 818.557.600 VNĐ

Honda CIVIC G

Giá xe niêm yết (VNĐ): 789.000.000đ
Thuế trước bạ: 78.900.000đ
Phí đăng ký biển số: 1.000.000đ
Bảo hiểm thân xe (01 năm ): 12.150.600đ
Phí đường bộ (01 năm): 1.560.000đ
Phí đăng kiểm (01 năm): 340.000đ
Bảo hiểm dân sự (01 năm): 531.000đ
Phí đăng ký hồ sơ xe: 2.000.000đ
Tổng dự toán : 885.481.600 VNĐ

 

Honda CIVIC RS

Giá xe niêm yết (VNĐ): 929.000.000đ
Thuế trước bạ: 92.900.000đ
Phí đăng ký biển số: 1.000.000đ
Bảo hiểm thân xe (01 năm ): 14.306.600đ
Phí đường bộ (01 năm): 1.560.000đ
Phí đăng kiểm (01 năm): 340.000đ
Bảo hiểm dân sự (01 năm): 531.000đ
Phí đăng ký hồ sơ xe: 2.000.000đ
Tổng dự toán : 1.041.637.000 VNĐ

 

Honda HR-V G

Giá xe niêm yết (VNĐ): 786.000.000đ
Thuế trước bạ: 78.600.000đ
Phí đăng ký biển số: 1.000.000đ
Bảo hiểm thân xe (01 năm ): 11.790.000đ
Phí đường bộ (01 năm): 1.560.000đ
Phí đăng kiểm (01 năm): 340.000đ
Bảo hiểm dân sự (01 năm): 531.000đ
Phí đăng ký hồ sơ xe: 2.000.000đ
Tổng dự toán : 881.821.000 VNĐ

Honda HR-V L

Giá xe niêm yết (VNĐ): 871.000.000đ
Thuế trước bạ: 86.600.000đ
Phí đăng ký biển số: 1.000.000đ
Bảo hiểm thân xe (01 năm ): 13.065.000đ
Phí đường bộ (01 năm): 1.560.000đ
Phí đăng kiểm (01 năm): 340.000đ
Bảo hiểm dân sự (01 năm): 531.000đ
Phí đăng ký hồ sơ xe: 2.000.000đ
Tổng dự toán : 976.096.000 VNĐ

Honda CR-V E

Giá xe niêm yết (VNĐ): 998.000.000đ
Thuế trước bạ: 99.800.000đ
Phí đăng ký biển số: 1.000.000đ
Bảo hiểm thân xe (01 năm ): 13.473.000đ
Phí đường bộ (01 năm): 1.560.000đ
Phí đăng kiểm (01 năm): 340.000đ
Bảo hiểm dân sự (01 năm): 944.000đ
Phí đăng ký hồ sơ xe: 2.000.000đ
Tổng dự toán : 1.117.117.000 VNĐ

Honda CR-V G

Giá xe niêm yết (VNĐ): 1.053.000.000đ
Thuế trước bạ: 105.300.000đ
Phí đăng ký biển số: 1.000.000đ
Bảo hiểm thân xe (01 năm ): 14.215.000đ
Phí đường bộ (01 năm): 1.560.000đ
Phí đăng kiểm (01 năm): 340.000đ
Bảo hiểm dân sự (01 năm): 944.000đ
Phí đăng ký hồ sơ xe: 2.000.000đ
Tổng dự toán : 1.178.359.000 VNĐ

Honda CR-V L

Giá xe niêm yết (VNĐ): 1.123.000.000đ
Thuế trước bạ: 112.300.000đ
Phí đăng ký biển số: 1.000.000đ
Bảo hiểm thân xe (01 năm ): 15.160.000đ
Phí đường bộ (01 năm): 1.560.000đ
Phí đăng kiểm (01 năm): 340.000đ
Bảo hiểm dân sự (01 năm): 944.000đ
Phí đăng ký hồ sơ xe: 2.000.000đ
Tổng dự toán : 1.256.304.000 VNĐ

Honda Accord

Giá xe niêm yết (VNĐ): 1.329.000.000đ
Thuế trước bạ: 132.900.000đ
Phí đăng ký biển số: 1.000.000đ
Bảo hiểm thân xe (01 năm ): 17.941.500đ
Phí đường bộ (01 năm): 1.560.000đ
Phí đăng kiểm (01 năm): 340.000đ
Bảo hiểm dân sự (01 năm): 531.000đ
Phí đăng ký hồ sơ xe: 2.000.000đ
Tổng dự toán : 1.485.272.500 VNĐ

 

Để nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Hotline:  0343437744